Wat doe jij?!

Hoe stimuleer je leerlingen om te handelen in een conflictsituatie waarin discriminatie een rol speelt? Aan de hand van een filmpje ontdekken studenten welke motieven een rol spelen bij wel en niet ingrijpen in een conflictsituatie. Ze leren op welke manier ze kunnen handelen. Daarna oefenen ze in groepjes met casussen die zijn gebaseerd op de werkelijkheid. Tenslotte presenteren ze hun eigen plan van aanpak aan de klas.

Doelen

  • Leerlingen ontwikkelen kritisch zelfinzicht in de rol die zij (kunnen) innemen bij situaties van uitsluiting, discriminatie en conflict.
  • Leerlingen vertrouwen erop dat zij invloed kunnen uitoefenen; dat zij richting kunnen geven aan een situatie.
  • Leerlingen weten wat handelingsperspectieven zijn in verschillende conflictsituaties. Zij kunnen een aantal handelingsmogelijkheden benoemen.
  • Leerlingen kunnen hun mening onder woorden brengen.

Duur

1 of 2 lesuren (afhankelijk van eigen keuzes)

Ontwikkelaar

Anne Frank Stichting

Benodigdheden

Werkvorm al eerder besteld? Ga naar je account om de werkvorm opnieuw te starten.
doen
denken
kijken
Deel deze werkvorm met anderen!