Verhaal van een Vluchteling

Verhaal van een vluchteling laat leerlingen ervaren wat het betekent om voor geweld te moeten vluchten. Welke moeilijke keuzes mensen in een oorlog moeten maken. En hoe verschillend – en toch ook vergelijkbaar – de verhalen van verschillende vluchtelingen zijn.

Docenten krijgen handvatten om gesprekken in hun klas over emotionele of omstreden onderwerpen goed te faciliteren. Door te laten zien hoe ze verschillende rollen kunnen innemen en door die vaardigheden te oefenen in de praktijk.

Verhaal van een vluchteling bestaat uit 5 afzonderlijke, maar verbonden stappen. Ook bestaan er losse leerlingen- en docentenpakketten:

 1. Training voor docenten, waarbij wordt geoefend met nieuwe gesprekstechnieken.
 2. Serious Game, waarbij leerlingen kennis maken met Syrië en ervaren dat mensen in oorlogstijd moeilijke keuzes moeten maken.
 3. Syrische gastspreker, om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan.
 4. Nagesprek, waarbij leerlingen in discussie gaan. Goed luisteren, zelf nadenken en respect voor elkaars standpunten staan centraal.
 5. Follow-up met docenten en schoolleiding, werken aan een gestructureerde aanpak van wij-zij-denken op school.

Verhaal van een vluchteling kan tegen (kleine) vergoeding worden gespeeld. Kijk hier voor een overzicht.

Doelen

 • Leerlingen ervaren hoe het is om te vluchten voor oorlog en geweld
 • Leerlingen maken kennis met persoonlijke verhalen en verplaatsen zich in vluchtelingen
 • Leerlingen oefenen met verschillende manieren van respectvol discussie voeren.
 • Docenten krijgen nieuwe handvatten om emotionele of omstreden onderwerpen te bespreken
 • Docenten oefenen met verschillende rollen die ze kunnen innemen
 • Docenten en schoolleiding gaan samen duurzaam wij-zij-denken op school tegen

Website

www.verhaalvaneenvluchteling.nl

Ontwikkelaar

Critical Mass in samenwerking met Vredesorganisatie PAX, gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Werkvorm al eerder besteld? Ga naar je account om de werkvorm opnieuw te starten.
doen
denken
kijken
delen
Deel deze werkvorm met anderen!