Twist!

Het is voor leerlingen vaak spannend om in het openbaar te spreken. Met name over, gevoelige controversiële of lastige maatschappelijke thema’s en polariserende onderwerpen.

Met ‘Twist!’ geef je iedere leerling de kans om een bijdrage te leveren aan het gesprek. Je krijgt snel diverse voor- en tegenargumenten op tafel, omdat een leerling zich niet persoonlijk aan de argumenten hoeft te verbinden. Zo creëer je een situatie waarin leerlingen kunnen leren van verschillende perspectieven.

Doelen

  • Leerlingen geven voor- en tegenargumenten bij een specifiek standpunt;
  • Leerlingen luisteren naar verschillende voor- en tegenargumenten, ideeën en gevoelens die door medeleerlingen worden geuit;
  • Leerlingen reflecteren op de inhoud: welk argument is belangrijk voor hen?
  • Leerlingen ontdekken dat klasgenoten om diverse redenen betekenis toedichten aan verschillende argumenten.

Duur

20 minuten

Ontwikkelaar

Critical Mass

Handleiding

Download: Handleiding Twist!

Werkvorm al eerder besteld? Ga naar je account om de werkvorm opnieuw te starten.
denken
delen
Deel deze werkvorm met anderen!