Gesprek op voeten

Het is voor leerlingen vaak spannend om in het openbaar voor je mening uit te komen. Met name over gevoelige en moeilijke maatschappelijke thema’s en polariserende onderwerpen. Aan de andere kant kan het voor docenten soms lastig zijn om de meningen van alle leerlingen in de klas boven tafel te krijgen. Met ‘Gesprek op voeten’ van Deep Democracy kunnen alle leerlingen, zowel verbaal als non-verbaal, hun stem laten horen.

‘Gesprek op Voeten’ is een actieve, verkennende dialoogvorm. Leerlingen bewegen zich vrij door een lege ruimte. Tijdens deze bewegingen gaan ze met elkaar in gesprek. Als docent neem je de rol aan van neutrale facilitator, met als doel om snel verschillende invalshoeken en benaderingen van een bepaald thema naar boven te krijgen en iedereen actief bij het gesprek te betrekken. Zodat iedereen aan het woord komt en iedereen gehoord wordt.

Doelen

  • Leerlingen gaan met elkaar in gesprek, ook leerlingen die je anders niet hoort;
  • Leerlingen leren luisteren naar verschillende invalshoeken, en voelen zich gehoord;
  • Je bereikt een bepaalde vorm van consensus en/of overeenkomst binnen een groep of klas.

 Duur

Minimaal 20 minuten, uit te breiden tot 60 minuten

Ontwikkelaar

Critical Mass n.a.v. gesprekstool Deep Democracy

Handleiding

Download: Handleiding Gesprek op Voeten

Werkvorm al eerder besteld? Ga naar je account om de werkvorm opnieuw te starten.
doen
denken
delen
Deel deze werkvorm met anderen!