Over ons

Moeilijke thema’s als vooroordelen, racisme en discriminatie spelen een rol in onze samenleving, en dus ook in de klas. Gesprekken over deze thema’s zijn voor iedere leerling, klas, docent én school van belang.

Uitdeklas.nl is een webportal met games, films en (andere) interactieve werkvormen over vooroordelen, discriminatie en racisme. Het gratis materiaal is ontwikkeld door verschillende maatschappelijke organisaties – zoals Critical Mass, NiNsee, Anne Frank StichtingNederland Wordt Beter en Movies that Matter – en ondersteunt docenten om deze soms moeilijke gesprekken met leerlingen aan te gaan.

We vragen je eenmalig om in te loggen op de website. Op deze manier kun jij bijhouden welke werkvormen je hebt gebruikt, en kunnen wij bijhouden hoe de website gebruikt wordt.

We blijven de portal aanvullen. Tips voor werkvormen, en op- of aanmerkingen die helpen de portal te verbeteren, zijn van harte welkom! Ook zijn wij benieuwd naar reacties van docenten en leerlingen.

Hoe zet ik het materiaal het beste in?

De werkvormen zijn zo ontwikkeld dat elke docent deze gesprekken met zijn/haar klas aan kan gaan. Daarom zit bij elke werkvorm een handige presentatie en een simpele handleiding met nuttige tips en voorbeeldvragen.

Als docent kun je zelf kiezen of je de les precies volgens de handleiding uitvoert, of dat je bijvoorbeeld de les laat aansluiten bij thema’s uit je eigen lessen. Ook kun je veelvuldig gebruik maken van krantenartikelen, recente onderzoeken of kun je leerlingen zelf hun bronnen laten zoeken.

Elke werkvorm staat in principe op zichzelf. Dit betekent dat je bijvoorbeeld tijdens het mentoraat of in een tussenuur één werkvorm kunt behandelen. Door te zoeken op onderwerp of door te filteren op niveau of duur vind je de werkvorm die het beste bij jou en jouw klas past.

Trainingen voor docenten

Vooroordelen, racisme of discriminatie bespreken kan lastig zijn. Het raakt aan identiteit en is daarmee kwetsbaar. Voor leerlingen, maar ook voor docenten.

Daarom bieden wij trainingen. Hierin ga je zélf aan de slag met deze onderwerpen. Door middel van verschillende oefeningen en interactieve werkvormen ontdek je hoe jij deze moeilijke thema’s het beste met leerlingen kunt én wilt bespreken.

Hoewel het lesmateriaal vanUitdeklas.nl dient als uitgangspunt, laten we zien hoe iedere ervaring kan leiden tot een kritisch gesprek – of dit nu een voorval is in de klas, een nieuwsbericht in de krant of een specifiek ontwikkelde werkvorm. Na afloop hebben de deelnemers vaardigheden, handvatten én lef verkregen om lastige gesprekken met leerlingen aan te gaan.

De training vindt plaats op locatie en kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een studiemiddag.

Neem contact op via mail: Luc@criticalmass.nl,
of telefoon: 030-2714956.

Uitdeklas.nl is ontwikkeld door Critical Mass.

Critical Mass maakt interactieve tentoonstellingen, films en games die mensen laten nadenken over hoe we met elkaar samenleven en omgaan met conflicten.
Met het project Expeditie VRIEND&VIJAND werkt Critical Mass aan sociale veiligheid op scholen.  

Uitdeklas.nl wordt onder andere gefinancierd door:

vsbfonds-pay-off-web


Benieuwd naar ervaringen van collega’s?

In onderstaand artikel – februari 2017 gepubliceerd in het docentenblad ‘Bij de les’ — delen drie docenten hun ervaringen (open eventueel in nieuw tabblad om de afbeelding vergroot te kunnen bekijken).