Free2choose

Free2choose is een discussieprogramma over botsende grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Aan de hand van internationale voorbeelden zijn tien korte filmclips samengesteld die jongeren willen laten nadenken over dilemma’s die ontstaan als fundamentele rechten met elkaar in botsing komen. Deze filmclips vormen de basis van de digitale les.

Doelen

  • Leerlingen leren hun mening te vormen op basis van verschillende bronnen en discussies.
  • Leerlingen leren zich te verplaatsen in standpunten van anderen en respectvol om te gaan met verschillende opvattingen en kritiek.
  • Leerlingen zien in dat vrijheden (rechten) begrensd zijn en grondrechten kunnen botsen.
  • Leerlingen kunnen ten minste drie grondrechten in hun eigen dagelijks leven benoemen, alsmede het belang hiervan voor een democratische samenleving.

Duur

1 of 2 lesuren (afhankelijk van eigen keuzes)

Ontwikkelaar

Anne Frank Stichting

Benodigdheden

  • Download en lees de docentenhandleiding.
  • Bepaal bij voorkeur zelf van te voren welke casussen (video’s) voor jouw leerlingen/studenten het meest relevant zijn.
  • Om de digitale les te spelen zijn computer of laptop met beamer, of digibord nodig.
  • Afhankelijk van eigen keuzes en wensen, kunnen mobiele telefoons worden gebruikt om te stemmen.
Werkvorm al eerder besteld? Ga naar je account om de werkvorm opnieuw te starten.
doen
kijken
Deel deze werkvorm met anderen!